تور کیش 23 بهمن  

تور کیش 23 بهمن تور کیش 23 بهمن تور کیش 23 بهمن تور ارزان و لحظه آخری کیش
ورود 23 بهمن
خروج 25 بهمن
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه
پرواز چارتر رفت و برگشت
شروع قیمت : 600/000 ریال
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507
رزرو تور مشهد مقدس و قشم (هوایی و زمینی)
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021
تاریخ پایان تور : 1396/11/25 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور کیش 23 بهمن به وب سایت مراجعه نمایید یا با شم

ادامه مطلب  

تور کیش 12 اسفند  

تور کیش 12 اسفند تور کیش 12 اسفند تور کیش 12 اسفند تور ارزان و لحظه آخری کیش
ورود 12 اسفند
خروج 14 اسفند
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه استقبال
پرواز چارتر رفت و برگشت
شروع قیمت : 390/000 ریال
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507
رزرو تور مشهد و قشم و شیراز ( زمینی و هوایی )
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021 تاریخ پایان تور : 1396/12/14 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور کیش 12 اسفند به وب سایت مراج

ادامه مطلب  

تور ارزان مشهد  

تور ارزان مشهد تور ارزان مشهد تور ارزان مشهد   تور ارزان و لحظه آخری مشهد
ورود 30 بهمن
خروج 2 اسفند
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه ناهار شام
پرواز چارتر رفت و برگشت

شروع قیمت : 410/000 ریال

پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507

رزرو تور کیش و قشم و شیراز
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021   تاریخ پایان تور : 1396/12/02 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ارزان مشهد به وب سایت مر

ادامه مطلب  

تور ارزان قشم ویژه 13 اسفند  

تور ارزان قشم ویژه 13 اسفند تور ارزان قشم ویژه 13 اسفند تور ارزان قشم ویژه 13 اسفند تور ارزان و لحظه آخری قشم
ورود 13 اسفند
خروج 15 اسفند
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه استقبال گشت
پرواز چارتر رفت و برگشت

شروع قیمت : 480/000 تومان
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507

رزرو تور کیش و مشهد و شیراز
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--02
تاریخ پایان تور : 1396/12/15 جهت مشاهده اطلاعات تکمی

ادامه مطلب  

تور ارزان قشم 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 5 اسفند | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان قشم 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 5 اسفند | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان قشم 2 شب و 3 روز   تور ارزان و لحظه آخری مشهد
ورود 5 اسفند
خروج 7 اسفند
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه استقبال گشت
پرواز چارتر رفت و برگشت

شروع قیمت : 440/000 تومان
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507

رزرو تور کیش و مشهد و شیراز
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021   تاریخ پایان تور :

ادامه مطلب  

تور کیش 2 شب و3 روز ویژه 26 بهمن | پرواز چارتر | پرواز ایرانیان کهن  

تور کیش 2 شب و3 روز ویژه 26 بهمن | پرواز چارتر | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور کیش 2 شب و3 روز ویژه 26 بهمن تور ارزان و لحظه آخری کیش
ورود 26 بهمن
خروج 28 بهمن
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه استقبال
پرواز چارتر رفت و برگشت
شروع قیمت : 610/000 ریال
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507
رزرو تور مشهد و قشم و شیراز ( زمینی و هوایی )
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021
تاریخ پایان تور : 13

ادامه مطلب  

تور کیش 2 شب و3 روز ویژه 26 بهمن | پرواز چارتر | پرواز ایرانیان کهن  

تور کیش 2 شب و3 روز ویژه 26 بهمن | پرواز چارتر | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور کیش 2 شب و3 روز ویژه 26 بهمن تور ارزان و لحظه آخری کیش
ورود 26 بهمن
خروج 28 بهمن
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه استقبال
پرواز چارتر رفت و برگشت
شروع قیمت : 580/000 ریال
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507
رزرو تور مشهد و قشم و شیراز ( زمینی و هوایی )
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021
تاریخ پایان تور : 1

ادامه مطلب  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 30 بهمن | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 30 بهمن | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز تور ارزان و لحظه آخری مشهد
ورود 30 بهمن
خروج 2 اسفند
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه ناهار شام
پرواز چارتر رفت و برگشت
شروع قیمت : 410/000 ریال
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507
رزرو تور کیش و قشم و شیراز
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021
تاریخ پایان تور : 1396/12/02 جهت مشاه

ادامه مطلب  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 27 بهمن | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 27 بهمن | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز تور ارزان و لحظه آخری مشهد
ورود 27 بهمن
خروج 29 بهمن
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه ناهار شام
پرواز چارتر رفت و برگشت
شروع قیمت : 350/000 ریال
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507
رزرو تور کیش و قشم و شیراز
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021
تاریخ پایان تور : 1396/11/29 جهت مشاهد

ادامه مطلب  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 27 بهمن | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 27 بهمن | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز تور ارزان و لحظه آخری مشهد
ورود 27 بهمن
خروج 29 بهمن
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه ناهار شام
پرواز چارتر رفت و برگشت
شروع قیمت : 350/000 ریال
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507
رزرو تور کیش و قشم و شیراز
شروع رزرو نورورزی تور های داخلی و خارجی
داخلی : 77621388--021
خارجی : 77611041--021
تاریخ پایان تور : 1396/11/29 جهت مشاهد

ادامه مطلب  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 4 اسفند | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز | هو ایی ویژه 4 اسفند | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان مشهد 2 شب و 3 روز   تور ارزان و لحظه آخری مشهد
ورود 4 اسفند
خروج 6 اسفند
2 شب و 3 روز اقامت هتل به همراه صبحانه ناهار شام
پرواز چارتر رفت و برگشت

شروع قیمت : 320/000 تومان تور نوروز مشهد هوایی هفته اول (3شب) 780/000 تومان تور نوروز مشهد هوایی هفته دوم (3شب) 620/000 تومان
پرواز ایرانیان کهن 77621388-021---77611041---021********09357401600---09122378507

رزرو تور کیش و قشم و شیراز
شرو

ادامه مطلب  

آفر تور قشم  

آفر تور قشم آفر تور قشم آفر تور قشم تور هوایی قشم
2 شب و 3 روز اقامت هتل
به همراه صبحانه و استقبال
پرواز رفت و برگشت چارتر (ایرلاین : قشم ایر - زاگرس - آتا و ...)
شروع قیمت : 550/000 تومان
تور زمینی (قطار) قشم نیز رزرو می گردد.
شروع فروش تور های داخلی و خارجی نوروز
تور داخلی : 77621388-021
تور خارجی : 77611041-021
----09122378507----09357401600---
تاریخ پایان تور : 1396/11/30 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی آفر تور قشم به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lasts

ادامه مطلب  

آفر تور قشم  

آفر تور قشم آفر تور قشم آفر تور قشم تور هوایی قشم
2 شب و 3 روز اقامت هتل
به همراه صبحانه و استقبال
پرواز رفت و برگشت چارتر (ایرلاین : قشم ایر - زاگرس - آتا و ...)
شروع قیمت : 550/000 تومان
تور زمینی (قطار) قشم نیز رزرو می گردد.
شروع فروش تور های داخلی و خارجی نوروز
تور داخلی : 77621388-021
تور خارجی : 77611041-021
----09122378507----09357401600---
تاریخ پایان تور : 1396/11/30 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی آفر تور قشم به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lastse

ادامه مطلب  

تور هوایی مشهد  

تور هوایی مشهد تور هوایی مشهد تور هوایی مشهد تور هوایی مشهد
با پرواز رفت و برگشت چارتر
2 شب و 3 روز اقامت هتل
به همراه استقبال و صبحانه ناهار شام
شروع قیمت از : 350/000 تومان
77611041
021-77621388
09122378507
رزرو نوروز تور داخلی و خارجی
تاریخ پایان تور : 1396/12/14 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور هوایی مشهد به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lastsecondtour.comتلفن : 77611041

ادامه مطلب  

تور مشهد یکشنبه  

تور مشهد یکشنبه تور مشهد یکشنبه تور مشهد یکشنبه تور لحظه آخری مشهد ( هوایی )
پرواز رفت یکشنبه --- پرواز برگشت سه شنبه //////چارتر
2 شب اقامت در هتل
به همراه صبحانه ناهار شام
شروع قیمت از : 320/000 تومان
پرواز ایرانیان کهن
77611041
021-77621388
09122378507
تاریخ پایان تور : 1396/12/22 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور مشهد یکشنبه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lastsecondtour.comتلفن : 77611041

ادامه مطلب  

تور مشهد جمعه  

تور مشهد جمعه تور مشهد جمعه تور مشهد جمعه تور لحظه آخری مشهد ( هوایی )
پرواز رفت جمعه --- پرواز برگشت یکشنبه  //////چارتر
2 شب اقامت در هتل
به همراه صبحانه ناهار شام
شروع قیمت از : 355/000 تومان
پرواز ایرانیان کهن
77611041
021-77621388
09122378507
تاریخ پایان تور : 1396/12/20 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور مشهد جمعه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lastsecondtour.comتلفن : 77611041

ادامه مطلب  

تور هوایی قشم  

تور هوایی قشم تور هوایی قشم تور هوایی قشم تور هوایی قشم (با پرواز چارتر )
2 شب اقامت هتل با صبحانه و استقبال
رفت : 5 شنبه 3/اسفند
برگشت : شنبه 5/اسفند
شروع قیمت از : 595/000 تومان
021-77621388----021-77611041----09357401600      پرواز ایرانیان کهن
* تور زمینی قشم رزرو می گردد.
** رزرو تور های نوروزی داخلی و خارجی انجام می شود.
تاریخ پایان تور : 1396/11/28 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور هوایی قشم به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lastsecondtour.comتل

ادامه مطلب  

تور کوش آداسی نوروز97  

تور کوش آداسی نوروز97 تور کوش آداسی نوروز97 تور کوش آداسی نوروز97 تور کوش آداسی نوروز 97
6 شب و 7 روز
ایرباس آسمان
هتل 3 ستاره
شروع نرخ از : 1.750.000تومان
رزرو تور با ایرلاین های ایرانی و ترک
رزرو تور به کلیه ی شهرهای ترکیه : آنتالیا ،  مارماریس ، بدروم ، استانبول
 مسئول فروش :77611041-021
شماره همراه :09125274063

*** آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن ***


ادامه مطلب  

رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,جورجین

مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021

شماره موبایل :09125274063

تور ارمنستان آفر  

تور ارمنستان آفر تور ارمنستان آفر تور ارمنستان آفر
تور ارمنستان آفری
  با پرواز ایرباس ماهان
  ساعت رفت : 08:00 صبح
  ساعت برگشت : 13:30 ظهر
  3 شب و 4 روز 
 تاریخ 5 به 8 آذر 
 هتل 3 ستاره  
شروع نرخ از :1/090/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی  
  مسئول فروش : خانم خسروی
  شماره تماس : 77611041-021
  شماره موبایل : 09125274063    """ آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن""" تاریخ پایان تور : 1396/09/08 جهت مشاهده اطلاعات تکمیل

ادامه مطلب  

تور آنتالیا روز 6و7 فروردین | پرواز فری برد | پرواز ایرانیان  

تور آنتالیا روز 6و7 فروردین | پرواز فری برد | پرواز ایرانیان پرواز ایرانیان تور آنتالیا روز 6و7 فروردین تور آنتالیا ویژه نوروز 96
6 یا 7 فروردین
6 شب و 7 روز اقامت
هتل 5ستاره UALL : از 2/100/000 تومان
پرواز فری برد

پرواز ایرانیان:
021-77611041
09125274063

""برای رزرو  تور و پرواز داخلی با شماره 77621388 تماس بگیرید."" پرواز فری برد جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور آنتالیا روز 6و7 فروردین به وب سای

ادامه مطلب  

تور هوایی قشم  

تور هوایی قشم تور هوایی قشم تور هوایی قشم تور هوایی قشم
ویژه جمعه 1/دی/1396
رفت و برگشت با پرواز چارتر (زاگرس-سپهران-تابان)
2 شب و 3 روز اقامت در هتل
همراه با صبحانه و استقبال
شروع قیمت از : 420/000 تومان
برای رزرو تور در تاریخ های دیگر و یا تور با تعداد شب های بیشتر با آژانس تماس بگیرید.
تور زمینی قشم (با قطار تهران-بندرعباس) نیز رزرو می گردد.
پرواز ایرانیان کهن :
تور داخلی 77621388-

ادامه مطلب  

تور آفری ارمنستان (ایروان)  

تور آفری ارمنستان (ایروان) تور آفری ارمنستان (ایروان) تور آفری ارمنستان (ایروان) تور ایروان ( ارمنستان) هوایی با ایرباس آسمان ساعت رفت :16:30 ساعت برگشت :18:30 3 شب و 4 روز
 هتل 3 ستاره شروع نرخ از :990/000 تومان خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی مسئول فروش : خانم خسروی شماره تماس : 77611041-021 شماره موبایل : 09125274063   """پرواز ایرانیان کهن""" × جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور آفری ارمنستان (ایروان) به وب سایت مراجعه نمایید یا با ش

ادامه مطلب  

تور مالزی _ کوالالامپور  

تور مالزی _ کوالالامپور تور مالزی _ کوالالامپور عنوان 2 تور ارمنستان نوروز 97

  با پرواز ایرباس قشم ایر
  5 شب و 6 روز 
 تاریخ  5 به 11فروردین ماه  هتل 3 ستاره  
 شروع نرخ از :1/950/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری
 رزروپروازهای سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، آسمان، قشم ایر
 رزرو هتل تک : نزدیک مرکز شهر و سفارت ها

  مسئول فروش : خانم خسروی
  شماره تماس : 77611041-021
  شماره موبایل

ادامه مطلب  

تور پاتایا ویژه جشن آب (27،29،31 فروردین)6شب و 7 روز | پرواز تای ایرویز | آژانس پرواز ایرانیان کهن  

تور پاتایا ویژه جشن آب (27،29،31 فروردین)6شب و 7 روز | پرواز تای ایرویز | آژانس پرواز ایرانیان کهن آژانس پرواز ایرانیان کهن تور پاتایا ویژه جشن آب (27،29،31 فروردین)6شب و 7 روز تور تایلند، پاتایا ویژه جشن آب (27-29-31 فروردین)
6 شب و 7 روز اقامت
پرواز تای
هتل از 3 تا 5 ستاره
شروع قیمت : 2/150/000 تومان

پرواز ایرانیان: 77611041-021 خانم خسروی پرواز تای ایرویز جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور پاتایا ویژه جشن آب (27،29

ادامه مطلب  

تورگرجستان  

تورگرجستان تورگرجستان تورگرجستان تورتفلیس ارزان
با پروازایرباس آتا
تاریخ 27 آذر به 1 دی
ساعت رفت: 18:20 عصر
ساعت برگشت : 21:30 شب
  هتل 3 ستاره 
4 شب و5 روز 
شروع نرخ از:830/000 تومان  
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر  

رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس 
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس 
مسئول فروش : خانمها

ادامه مطلب  

تورتفلیس  

تورتفلیس تورتفلیس تورتفلیس تورلحظه آخری گرجستان (تفلیس) ایرباس قشم ایر
ویژه ی 20بهمن ماه
ساعت رفت: 17:45 عصر
ساعت برگشت :20:45  شب

  هتل 3 ستاره 
7 شب و8 روز اقامت
شروع نرخ از : 980/000 تومان  
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر  

رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس 
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس 

مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب 
شماره تماس :77611041-021  
شماره همراه :09125274063 


ادامه مطلب  

آفر تور دبی آذر ماه  

آفر تور دبی آذر ماه آفر تور دبی آذر ماه آفر تور دبی آذر ماه آفر تور دبی  ویژه ی آذرماه

 پرواز ایرباس ایر عربیا
تاریخ 9  به 12 آذر 
ساعت رفت : 14:30 ظهر
ساعت برگشت :12:30  ظهر

هتل ستاره  3 شب و 4 روز  
شروع نرخ از : 1/290/000 تومان 
خدمات تور : صبحانه، ناهار( هتل 3،4 ستاره ) ، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر ، بیمه مسافرتی ، ویزا 

رزرو بلیط تک چارتر و سیستمی با ایرلاین های : ماهان ، ایران ایر،امارات، ایر العربیا 
رزرو هتل تک نزدیک سفا

ادامه مطلب  

تور مالزی-کوالالامپور 11-13-14-15 اردیبهشت، 6شب و7روز|پرواز ایرآسیا|پرواز ایرانیان کهن  

تور مالزی-کوالالامپور 11-13-14-15 اردیبهشت، 6شب و7روز|پرواز ایرآسیا|پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور مالزی-کوالالامپور 11-13-14-15 اردیبهشت، 6شب و7روز تور مالزی، کوالالاکپور ویژه 11-13-14-15 اردیبهشت
7 روز اقامت
هتل 3 تا 5 ستاره
با پرواز ایرآسیا
شروع قیمت از : 1/540/000 تومان
پرواز ایرانیان : 77611041
پرواز ایرآسیا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور مالزی-کوالالامپور 11-13-14-15 اردیبهشت، 6شب و7روز به وب سایت مراجع

ادامه مطلب  

تور گرجستان نوروز 97  

تور گرجستان نوروز 97 تور گرجستان نوروز 97 تور گرجستان نوروز 97 تورتفلیس نوروز 97
ایرباس زاگرس
هتل 3 ستاره 
5 شب و6 روز اقامت
شروع نرخ از : 1/550/000 تومان  
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر  

رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس، کیش ایر
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس 

مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب 
شماره تماس :77611041-021  
شماره همراه :09125274063 

"""  آژانس مسافرتی پرواز ایرا

ادامه مطلب  

تور تفلیس نوروز 97  

تور تفلیس نوروز 97 تور تفلیس نوروز 97 تور تفلیس نوروز 97 تورتفلیس نوروز 97
ایرباس زاگرس
هتل 3 ستاره 
5 شب و6 روز اقامت
شروع نرخ از : 1/550/000 تومان  
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر  

رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس، کیش ایر
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس 

مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب 
شماره تماس :77611041-021  
شماره همراه :09125274063 

"""  آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان ک

ادامه مطلب  

تور تفلیس نوروز 97  

تور تفلیس نوروز 97 تور تفلیس نوروز 97 تور تفلیس نوروز 97 تورتفلیس نوروز 97
ایرباس زاگرس
هتل 3 ستاره 
5 شب و6 روز اقامت
شروع نرخ از : 1/550/000 تومان  
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر  

رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس، کیش ایر
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس 

مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب 
شماره تماس :77611041-021  
شماره همراه :09125274063 

"""  آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان که

ادامه مطلب  

تور باکو نوروز 97  

تور باکو نوروز 97 تور باکو نوروز 97 تور باکو نوروز 97 تور باکو نوروز 97
ایرباس ماهان
5 شب و 6 روز
هتل 3 ستاره
شروع نرخ از : 2/350/000 تومان
رزرو هتل از 3،4،5 ستاره تاپ و لوکس
رزرو بلیط تک  چارتروسیستمی با ایرلاین های :ماهان ، آزال
اخذ ویزا تک
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری ،بیمه مسافرتی
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس :77611041-021
شماره همراه:09125274063

*** آژانس مساف

ادامه مطلب  

تور ارمنستان نوروز 97  

تور ارمنستان نوروز 97 تور ارمنستان نوروز 97 تور ارمنستان نوروز 97 تور ارمنستان نوروز 97

  با پرواز ایرباس قشم ایر
  5 شب و 6 روز 
 تاریخ  5 به 11فروردین ماه  هتل 3 ستاره  
 شروع نرخ از :1/950/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری
 رزروپروازهای سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، آسمان، قشم ایر
 رزرو هتل تک : نزدیک مرکز شهر و سفارت ها

  مسئول فروش : خانم خسروی
  شماره تماس : 77611041-021
  شم

ادامه مطلب  

تور ارمنستان نوروز97  

تور ارمنستان نوروز97 تور ارمنستان نوروز97 تور ارمنستان نوروز97 تور ارمنستان نوروز 97

  با پرواز ایرباس قشم ایر
  5 شب و 6 روز 
 تاریخ  5 به 11فروردین ماه  هتل 3 ستاره  
 شروع نرخ از :2/050/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری
 رزروپروازهای سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، آسمان، قشم ایر
 رزرو هتل تک : نزد

ادامه مطلب  

تور ارمنستان نوروز97  

تور ارمنستان نوروز97 تور ارمنستان نوروز97 تور ارمنستان نوروز97 تور ارمنستان نوروز 97

  با پرواز ایرباس قشم ایر
  5 شب و 6 روز 
 تاریخ  5 به 11فروردین ماه  هتل 3 ستاره  
 شروع نرخ از :1/950/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری
 رزروپروازهای سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، آسمان، قشم ایر
 رزرو هتل تک : نزدیک مرکز شهر و سفارت ها

  مسئول فروش : خانم خسروی
  شماره تماس : 77611041-021
  شمار

ادامه مطلب  

تور تفلیس نوروز97  

تور تفلیس نوروز97 تور تفلیس نوروز97 تور تفلیس نوروز97 تورتفلیس نوروز 97
ایرباس زاگرس
هتل 3 ستاره 
5 شب و6 روز اقامت
شروع نرخ از : 1/400/000 تومان  
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر  

رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس، آسمان
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس 

مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب 
شماره تماس :77611041-021  
شماره همراه :09125274063 

"""  آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن """

ادامه مطلب  

تور ارمنستان  

تور ارمنستان تور ارمنستان تور ارمنستان تور لحظه آخری  ارمنستان (ایروان)
  با پرواز ایرباس ماهان
  ساعت رفت : 13:30 ظهر
  ساعت برگشت : 16:45 عصر

 3 شب و 4 روز 
 تاریخ  18 به 21 اسفند ماه
 هتل 3 ستاره  
 شروع نرخ از :1/150/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی    رزروپروازهای سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، آسمان  رزرو هتل تک  نزدیک مرکز شهر و سفارت ها

  مسئول فروش : خانم خسروی
  شماره تماس : 77611041

ادامه مطلب  

تور ارمنستان  

تور ارمنستان تور ارمنستان تور ارمنستان تور لحظه آخری  ارمنستان (ایروان)
  با پرواز ایرباس ماهان
  ساعت رفت : 13:30 عصر
  ساعت برگشت : 16:30 عصر

  4 شب و 5 روز 
 تاریخ  آذر27 به 1 دی
 هتل 3 ستاره  
شروع نرخ از :1/230/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی   رزروپروازهای سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، آسمان رزرو هتل ت

ادامه مطلب  

تورآفری تفلیس  

تورآفری تفلیس تورآفری تفلیس تورآفری تفلیس تور تفلیس لحظه آخری
با پروازایرباس آتا
تاریخ 19به 23 آبان
ساعت رفت: 18:20 عصر
ساعت برگشت : 21:20 شب
 هتل 3 ستاره
3 شب و 4 روز
شروع نرخ از:690/000 تومان
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر 
رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس
مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب
شماره تماس :77611041-021
شماره همراه :09125274063
""" پرواز ایرانیان کهن ""

ادامه مطلب  

تورارمنستان  

تورارمنستان تورارمنستان تورارمنستان تور لحظه آخری  ارمنستان (ایروان)
  با پرواز ایرباس ماهان
  ساعت رفت : 13:30 عصر
  ساعت برگشت : 16:30 عصر

  3 شب و 4 روز 
 تاریخ  آذر3 به 6 دی
 هتل 3 ستاره  
شروع نرخ از :1/150/000 تومان 
  خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت ، بیمه مسافرتی   رزروپروازهای سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، آسمان رزرو هتل تک 

ادامه مطلب  

تور کیش 2 شب جمعه 13 مرداد | پرواز چارتر | پرواز ایرانیان کهن  

تور کیش 2 شب جمعه 13 مرداد | پرواز چارتر | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور کیش 2 شب جمعه 13 مرداد تور کیش جمعه 13 مرداد
2 شب و 3 روز اقامت
صبحانه، استقبال و تخفیفات گردشگری جزیره (از هتل)
پرواز رفت و برگشت چارتر (زاگرس-ایران ایرتور-تابان-کیش ایر-قشم  ایر-کاسپین-تابان و...)
هتل از 3 ستاره تا 5 ستاره
شروع قیمت از : 360/000 تومان

رزرو تور کیش از تهران و دیگر شهرها

پرواز ایرانیان
021-77621388
021-77611041
09122378507

ادامه مطلب  

تور کوش آداسی نوروز97  

تور کوش آداسی نوروز97 تور کوش آداسی نوروز97 تور کوش آداسی نوروز97 تور کوش آداسی نوروز 97
6 شب و 7 روز
ایرباس قشم ایر
هتل 3 ستاره
شروع نرخ از : 2/090/000تومان
خدمات تور : صبحانه، نهار ،شام، نوشیدنی ، ترانسفرفرودگاهی ، بیمه مسافرتی
هتلهای 3،4 ستاره (all)    و 5 ستاره (uall)
رزرو تور با ایرلاین های ایرانی و ترک
رزرو تور به کلیه ی شهرهای ترکیه : آنتالیا ،  مارماریس ، بدروم ،آلانیا، استانبول
 مسئول فروش :خانمها خسروی ، عرب
شماره تماس : 77611041-021
شماره همراه :0912527

ادامه مطلب  

تور آنتالیا ویژه 6و7 فروردین | پرواز فری برد | پرواز ایرانیان  

تور آنتالیا ویژه 6و7 فروردین | پرواز فری برد | پرواز ایرانیان تور آنتالیا ویژه 6و7 فروردین تور آنتالیا ویژه نوروز 96
6 یا 7 فروردین
6 شب و 7 روز اقامت
هتل 5ستاره UALL : از 2/100/000 تومان
پرواز فری برد

پرواز ایرانیان:
021-77611041
09125274063

""برای رزرو  تور و پرواز داخلی با شماره 77621388 تماس بگیرید."" پرواز فری برد تلفن : 77611041 جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور آنتالیا ویژه 6و7 فروردین به ا

ادامه مطلب  

تور استانبول نوروز 97  

تور استانبول نوروز 97 تور استانبول نوروز 97 تور استانبول نوروز 97 تور نوروزی  استانبول
7 شب و 8 روز اقامت
با پرواز آسمان
هتل 3 ستاره
شروع نرخ از :1890000 تومان
هتل از 3،4،5 ستاره تاپ و لوکس
رزرو بلیط تک  سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، ایران ایر، قشم ایر ، تابان، آتا ، زاگرس ، معراج
رزرو اقامت تک هتل نزدیک مراکز خرید ، سفارت ، بازار
مسئول فروش : خانمها خسروی ، عرب
شمار

ادامه مطلب  

تور نوروز97 استانبول  

تور نوروز97 استانبول تور نوروز97 استانبول تور نوروز97 استانبول تور نوروزی  استانبول 
5 شب و 6 روز اقامت 
با پرواز ایرباس  قشم ایر
ویژه ی 1 فروردین
هتل 3 ستاره 
شروع نرخ از :1.770.000 تومان
هتل از 3،4،5 ستاره تاپ و لوکس 
امکان رزرو تور6، 7 شب 
رزرو بلیط تک  سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، ایران ایر، قشم ایر ، تابان، آتا ، زاگرس ، معراج 
رزرو اقامت تک هتل نزدیک مراکز خرید ، سفارت ، بازار 
شماره تماس : 77611041-021
شماره همراه :

*** آژانس مسافر

ادامه مطلب  

تور آفری تفلیس  

تور آفری تفلیس تور آفری تفلیس تور آفری تفلیس تور ارزان تفلیس
با پروازایرباس آتا  
تاریخ 28به 1 آذر
ساعت رفت: 18:20 عصر
ساعت برگشت : 21:20 شب
 هتل 3 ستاره
3 شب و 4 روز
شروع نرخ از:670/000 تومان
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر 
رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس
مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب
شماره تماس :77611041-021
شماره همراه :09125274063
"""  آژانس مسافرتی پرواز

ادامه مطلب  

تور نوروز97 استانبول  

تور نوروز97 استانبول تور نوروز97 استانبول تور نوروز97 استانبول تور نوروزی  استانبول 
5 شب و 6 روز اقامت 
با پرواز ایرباس  قشم ایر
ویژه ی 1 فروردین
هتل 3 ستاره 
شروع نرخ از :1.770.000 تومان
هتل از 3،4،5 ستاره تاپ و لوکس 
امکان رزرو تور6، 7 شب 
رزرو بلیط تک  سیستمی و چارتر با ایرلاین های : ماهان ، ایران ایر، قشم ایر ، تابان، آتا ، زاگرس ، معراج 
رزرو اقامت تک هتل نزدیک مراکز خرید ، سفارت ، بازار 
شماره تماس : 77611041-021
شماره همراه : 09125274063

*** آژانس

ادامه مطلب  

تور گرجستان (تفلیس)  

تور گرجستان (تفلیس) تور گرجستان (تفلیس) تور گرجستان (تفلیس) تورلحظه آخری گرجستان (تفلیس) ایرباس قشم ایر
ویژه ی 20بهمن ماه
ساعت رفت: 17:45 عصر
ساعت برگشت :20:45  شب

  هتل 3 ستاره 
7 شب و8 روز اقامت
شروع نرخ از : 980/000 تومان  
خدمات تور : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر  

رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : قشم ایر، تابان ، آتا ، زاگرس 
 رزرو هتل تک از 3 تا 5 ستاره تاپ و لوکس 

مسئول فروش : خانمها خسروی، عرب 
شماره تماس :7761

ادامه مطلب  

تور آفری کوش آداسی 6 شب 29,30 تیر | پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تور آفری کوش آداسی 6 شب 29,30 تیر | پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور آفری کوش آداسی 6 شب 29,30 تیر
تور لحظه آخری کوش آداسی30, 29 تیر( پروازایرباس آتا)
6 شب و7روز
نرخ از : 980/000 تومان رزرو تور با ایرلاین های : قشم ایر ، آتا ، تابان { فرودگاه ازمیر ، دنیزلی }
هتل 4,3, 5  ستاره HB, UALL ,ALL
خدمات تور : صبحانه ، ناهار، شام ، نوشیدنی ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهی، لیدر، گشت با ناهار
 
مسئول فروش : خانم خسروی
شما

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >